Zahtev za aktivaciju WSpay usluge / Privatni iznajmljivači smeštaja

WSPayAPP za privatne iznajmljivače omogućava privatnim iznajmljivačima da rade naplatu rezervacije smeštaja putem kreditnih i debitnih kartica u realnom vremenu.

Polja oznacena zvezdicom (*) Obavezna polja


PODACI O UGOVARAČU
ADRESA ZA DOSTAVU RAČUNA

Kliknite OVDE ako je adresa za isporuku računa identična adresi firme.

Napomena

UGOVARAMO KORIŠĆENJE SLEDEĆIH USLUGA

Prikaži uslove
Prikaži uslove

Posebni uslovi korišćenja WSPay-a

Uslugu mogu Ugovoriti jedino mali privatni iznajmljivači koji su registrovani za obavljanje iznajmljivanja smeštaja i to dokazuju slanjem Rešenja.

Cena korišćenja licence WSPay APP-a je 38,00 EUR + PDV i plaća se u roku od 7 dana, a PO AKTIVACIJI prvih produkcijskih parametara od strane izdavaoca kartice. Licenca važi 12 meseci od aktivacije.

Naknada od 0,68 EUR po transakciji, obračunava se na kraju meseca prema izveštaju iz WSPay-a i za to se izdaje račun sa valutom plaćanja od 7 dana.

Produženje licence radi se automatski za naredni period, i za to se izdaje račun osim ukoliko trgovac ne izvrši odjavu daljeg korišćenja WSPay-a isključivo pisanim putem i to najkasnije 7 dana pre isteka ugovora /produženja za naredni period.

Zatvori

Prikaži uslove
Prikaži uslove

Posebni uslovi korišćenja WSPayDirect-a

Uslugu WSPayDirect može ugovoriti mali privatni iznajmljivač koji ima ugovorenu uslugu WSPayAPP.

Nije moguće raditi naplatu Maestro kartica.

Direct, odnosno transakcije bez prisutnosti kartice (Non Card Present) po uslovima koje definše izdavaoc kartice zajedno sa WSPay-om, omogućavaju naplatu ugovorenog iznosa bez prisutnosti vlasnika kartice na osnovu prihvaćenih uslova iznajmljivača i vlasnika kartice. Ovaj način naplate kartica omogućava naplatu "No Show" rezervacija, kao i ostalih troškova koje gost izričito pristaje da plati na ovaj način.

Posebni uslovi korišćenja WSPayAPP DIRECT

Uslugu mogu Ugovoriti jedino mali privatni iznajmljivači koji su registrovani za obavljanje iznajmljivanja smeštaja i to dokazuju slanjem Rešenja.

Cena korišćenja licence WSPayAPP DIRECT je 38,00 EUR + PDV i plaća se u roku od 7 dana, a PO AKTIVACIJI prvih produkcijskih parametara od strane izdavaoca kartice. Licenca važi 12 meseci od aktivacije.

Naknada od 0,68 EUR po transakciji, obračunava se na kraju meseca prema izveštaju iz WSPay-a i za to se izdaje račun sa valutom plaćanja od 7 dana.

Produženje licence radi se automatski za naredni period, i za to se izdaje račun osim ukoliko trgovac ne izvrši odjavu daljeg korišćenja WSPay-a isključivo pisanim putem i to najkasnije 7 dana pre isteka ugovora /produženja za naredni period.

Zatvori

Prikaži uslove
Prikaži uslove

Posebni uvjeti WSPayPayPal usluge

Za korišćenje ove usluge u sklopu WSPaya važe isti uslovi i pravila kao i za korišćenje WSPay usluge.

Cena korišćenja usluge WSPayPal je 41,00 EUR + PDV.

Za korišćenje ove Usluge  CSTI group d.o.o. ispostavlja račun po zaprimljenom zahtevu, a plaćanje računa se vrši najkasnije 7 dana od dana izdavanja.

Ukoliko dođe do otkaza Ugovora za korišćenje WSPay usluge automatski dolazi do otkaza WSPayPal usluge. WSpay-CSTI Group d.o.o. nije odgovoran za odnos između trgovca i PayPala sa kojim trgovac ulazi u Ugovorni odnos, te WSpay zadržava pravo da trgovcu onemogući korišćenje ove usluge bez posebnog obrazloženja ukoliko smatra da trgovac ne zadovoljava uslove korišćenja usluge ili se ne pridržava Opštih uslova za korišćenje WSPaya ili smatra da poslovanje trgovca šteti na bilo koji način WSPay-CSTI Group-u ili partneru PayPal-u.

WSPay-CSTI Group ne snosi nikakvu odgovornost u pogledu korišćenja PayPala od strane trgovca niti kupaca koji plaćaju PayPal računom. Za ispravno funkcionisanje ove usluge trgovac mora imati aktivan PayPal Business račun po uslovima koje dogovara s PayPal-om. Korišćenje WSPayPayPal usluge moguće je tek po slanju ovog Zahteva i po aktivaciji PayPal Business računa kod partnera PayPal-a.

Zatvori